O mnie

To ja :)

„You can’t refuse to be who you are …”

Terry Pratchett, Neil Gaiman: Good Omens


Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Państwowego we Lwowie pracuję w Instytucie Naukowo-Badawczym Problemów Stosowanych Mechaniki i Matematyki Akademii Nauk Ukrainy w oddziale Teorii Pól Fizyczno-Mechanicznych. Praca zawodowa dotyczy modelowego opisu termomechanicznego zachowania się przewodników elektrycznych przy oddziaływaniu zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Wykonywane zadania związane są z opracowaniem metod i algorytmów rozwiązywania numerycznego zagadnień początkowo-brzegowych fizyki matematycznej, które modelują procesy fizyczne przy oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na ciała przewodzące prąd elektryczny.

 

Równolegle z prowadzeniem badań naukowych w zakresie teorii pól sprzężonych w mechanice ciała odkształcalnego stałego, prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziałe Budownictwa (1993-2007) oraz Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji (2007 do chwili obecnej) Politechniki Opolskiej.

Zatrudnienie

1. Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa

Katedra Inżynierii Systemów i Procesów Budowlanych – Opole (Polska)

2. Instytut Problemów Stosowanych Mechaniki i Matematyki Ukraińskiej Akademii Nauk

Oddział teorii Pól Fizychno-Mechanicznych – Lwów (Ukraina)


Comments are closed.