Technologie informacyjne

Treści Kształcenia (Program Nauczania)
Wykład
Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin
1. Nauka o przetwarzaniu Informacji. Pojęcie informacji 1
2. Procesy informacyjne. Budowa komputera. 1
3. Kodowanie informacji. Środki przetwarzania informacji 1
4. Systemy komputerowe. Systemy operacyjne 2
5. Algorytmy. Przedstawianie i analiza algorytmów 2
6. Podstawy programowania. Podstawowe pojęcia o językach programowania 2
7. Pakiety programów. Programy biurowe. 2
8. Podstawowe pojęcia o sieciach komputerowych 1
9. Technologie internetowe. 2
10. Ochrona informacji. 1
Razem Godzin w Semestrze 15

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:

Otrzymanie podstawowych wiadomości o budowie, własnościach i metodach technologii informacyjnych. Zapoznanie się z procesami technologicznymi w procesach informacyjnych. Zrozumienie zależności między procesami zbierania, organizacji i przetwarzania informacji.

 

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład, samodzielne opracowanie tematów, wykonanie pracy semestralnej

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Wykład – zaliczenie na ocenę.

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

 

 

literatura PODSTAWOWA:

[1] Robert Ligionnire (1992): Prehistoria i historia komputerów. Ossolineum,

Wrocław-Warszawa-Kraków.

[2] Zbigniew Weiss (1996): Komputery jak ludzie. Łagodne wprowadzenie do systemów operacyjnych. WNT,Warszawa

[3] Charles Petzold (2002): Kod. Ukryty język sprzętu komputerowego i oprogramowania. WNT, Warszawa.

 

 

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

[1] Hyde Randall (2005): Zrozumieć komputer. Cz.I. Profesjonalne programowanie. Helion, Gliwice.

Comments are closed.