Artykuły

 1. A.R.Gačkevyč, V.Ya.Boychuk Termonaprjažennoe sostojanie dlinnogo cylindra pri nagreve teplovym izlučeniem // Prikladnaja mechanika. – 1987. – 23, № 4. – С. 18-23. (60%, koncepcja, obliczenia, analiza wyników, opracowanie redakcyjne). A.R. Gachkevich, V. Bochuk (w publ. V.Ya.Boichuk): Thermal stress of a long cylinder heated by thermal radiation // International Applied Mechanics, 23, no. 4, 1987. – P. 328-332. (tlumaczenie wydawcy)
 2. I.G.Belajeva, V.Ya.Boychuk, A.R.Gačkevyč. Racionalnye režimy indukcionnogo nagreva cylindričeskich zagotovok dla grafitacii. Matematičeskie Metody i Fiziko-Mechaničeskie pola, 1991, no. 33,  S.27-31. (40%, koncepcja artykułu, otrzymanie i analiza wyników, opracowanie redakcyjne). I.Bielajewa, V.Boychuk (w publ. V.Boichuk), A.Gachkevich. Rational regimes for induction heating of cylindrical articles for graphitation. Journal of Soviet Mathematics, vol. 65 (1993), no. 1, Plenum Publishing Corporation. P. 1832-1836 (tłumaczenie wydawcy).
 3. V.Boychuk ( w publ. W.Bojczuk). Model obliczeniowy stanu termosprężystego przewodników elektrycznych w zewnętrznym polu elektromagnetycznym. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu Nr 198/1994. Budownictwo. Z. 37. S. 85-98.
 4. V.Boychuk (w publ. W.Bojczuk), A.Gachkevich, M.Sołodiak. Model matematyczny termodyfuzji elektrolitów w ośrodku porowatym z udziałem pól mechanicznych. Zeszyty Naukowe Po;itechniki Opolskiej, Ser.: Bud., Z. 42, Nr 239/98. (40%, opracowanie wyników oraz redakcja tekstu).
 5. J. Jędrzejczyk-Kubik, V.Boychuk (w publ. W.Bojczuk). Zmiana własności dielektrycznych materiałów budowlanych w trakcie przemiany fazowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Ser.: Bud., Z. 42, Nr. 239/98. (50%, opracowanie wyników, wniosków i redakcja tekstu)
 6. A.R.Gachkevich, V.Ya.Boychuk. Termomechaničeskoe povedenije nemetalličeskich ėlektroprovodnych tel pri vysokotemperaturnoj obrabotke. Matematičeskie Metody i Fiziko-Mechaničeskie pola. 1996, № 39, S. 74-79. (50%, koncepcja, przeprowadzenie badań, opracowanie redakcyjneA.R.Gachkevich, V.Boychuk (w publ. V.Ya.Boichuk) Termomechanical behaviour of nonmetallic electrical conductors during high-temperature treatment, Journal of Mathematical Sciences, 86 (1997), no. 2, Plenum Publishing Corporation. P. 2585-2589. (tłumaczenie wydawcy)
 7. V.Boychuk, E.Bogdanowicz. Zagadnienie brzegowe dyfuzji w polu elektrycznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Ser.: Matematyka, Fizyka, Chemia. Z.16, Nr kol. 259/2000, S. 94-101. (70%, formułowanie problemu, opracowanie wyników badań)
 8. V.Boychuk: Numeryczne rozwiązanie quasiliniowego zagadnienia początkowo-brzegowego dla równania typu parabolicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Ser.: Matematyka. Z.17, 2001, S. 113-118
 9. V.Boychuk: Przepływ prądu elektrycznego przez zaczyny cementowe. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Z. 4, 2004, S. 95-101.
 10. V.Boychuk: Ocena procesu twardnienia materiałów cementowych z pomiaru właściwości elektrycznych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Z. 5, 2005, S. 9-12.
 11. V.Boychuk: Modelowanie przemian strukturalnych w twardniejących materiałach cementowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Z. 6, 2006, S. 13-16.
 12. O.R.Gachkevich, M.T.Solodiak, R.O.Iwasko, V.Ya.Boychuk. Modeluvannja diji ėlėktromagnėtnogo pola na tėrmomechaničnu powėdinku dėformiwnych twėrdych til // Fizyko-Chimična Mėchanika Matėrialiw (Material Science) – 2009. – 45, № 1. – С. 43-54 (35%, badania, wykonanie obliczeń, opracowanie redakcyjne)

Comments are closed.