Realizowane projekty

1. „Razwit’ teoretičeskije osnowy termomechaniki deformirujemych twerdych ėlektroprowodnych tel s učetom strukturnych prewraščenij pri nagrewe i wozdejstwii wnešnich elektromagnitnych polej” (g/r no 01.86.o 091439) w ramach zadania PH.82.04.C.01.01.05 ukraińskiego celowego naukowo technicznego programu „Materialoemkost’ ”. (udział w badaniach i pracach obliczeniowych, rozdział w sprawozdaniu)

2. „Rozrobka tėrmodynamičnych osnow i matėmatyčnych mėtodiw doslidžennja i optymizaciji lokalno-gradientnych fizyko-mechaničnych poliv v deformiwnych ėlėktroprovidnych systemach z vrachuvannjam samoorganizacijnych javyšč pry švydkisnomu navantaženni” – w latach 1993-1998 (nr 019U015280). (udział w badaniach i pracach obliczeniowych, rozdział w sprawozdaniu)

3. „Rozrobka matėmatyčnych modėlėj i mėtodiv doslidžennja ta optymizaciji procėsiv dėformuvannja, tėplomasopėrėnosu i strukturnych peretvoren’ w bahatokomponėntnych ėlėktroprovidnych tilach pry komplėksnych zownišnich dijach” (nr 0199U000627) – w latach 1999-2003. (udział w badaniach i pracach obliczeniowych, rozdział w sprawozdaniu)

4. „Matėmatyčnė modėluvannja, doslidžėnnja ta optymizacija mėchanotėrmodyfuzijnych procėsiv i fazovych zmin u ėlėktroprovidnych tilach za lokalnych komplėksnych zovnišnich dij (nr 0104U000203) – w latach 2004-2007. (udział w badaniach i pracach obliczeniowych, rozdział w sprawozdaniu)

5. NB-57/03 „Badanie przewodności elektrycznej zaczynów cementowych wykonanych na cementach z oferty handlowej Górażdże CEMENT S.A.” – (70% wykonawca odpowiedzialny, wykonanie badań, analiza wyników, sporządzenie raportu i sprawozdania finansowego)

6. NBW 35/06 „Wielokryterialne wspomaganie procesu decyzyjnego związanego z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej, budownictwie, ogrzewnictwie i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego”.

Comments are closed.