Ważniejsze publikacje

1. A.R.Gaczkewycz, V.Ya.Boychuk Termonapražennoe sostojanie dlinnogo cylindra pri nagreve teplovym izlučeniem // Prikladnaja miechanika. – 1987. – 23, № 4. – С. 18-23.

2. I.G.Bielajeva, V.Ya.Boychuk, A.R.GachkevychRacionalnyje režymy indukcionnogo nagreva cylindričeskich zagotovok dla grafitacii. Matematičeskije Metody i Fiziko-Mechaničeskije pola, 1991, no. 33, S. 27-31.

3. V.Boychuk (w publ. W.Bojczuk)Model obliczeniowy stanu termosprężystego przewodników elektrycznych w zewnętrznym polu elektromagnetycznym. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu Nr 198/1994. Budownictwo. Z. 37. S. 85-98.

4. V.Boychuk (w publ. W.Bojczuk), A.Gaczkiewicz, M.SołodiakModel matematyczny termodyfuzji elektrolitów w ośrodku porowatym z udziałem pól mechanicznych. Zeszyty Naukowe Po;itechniki Opolskiej, Ser.: Bud., Z. 42, Nr 239/98.

5. A.R.Gachkewich, V.Ya.BoychukTermomechaničeskoje povedenie nemetalličeskich ėlektroprovodnych tel pri vysokotemperaturnoj obrabotke. Matematičeskie Metody i Fiziko-Mechaničeskije pola. 1996, № 39, S. 74-79.

A.R.Gachkevich, V.Boychuk (w publ. V.Ya.Boichuk) Termomechanical behaviour of nonmetallic electrical conductors during high-temperature treatment, Journal of Mathematical Sciences, 86 (1997), no. 2, Plenum Publishing Corporation. Pp. 2585-2589. (tłumaczenie wydawcy)

6. V.Boychuk: Numeryczne rozwiązanie quasiliniowego zagadnienia początkowo-brzegowego dla równania typu parabolicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Ser.: Matematyka. Z.17, 2001, S. 113-118

7. V.Boychuk: Przepływ prądu elektrycznego przez zaczyny cementowe. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Z. 4, 2004, S. 95-101.

8. V.Boychuk, J.Kubik: Pomiar przewodności elektrycznej zaczynów cementowych. IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej MATBUD’2003”, 25-27 czerwca 2003, Kraków.

9. V.Boychuk: Modelowanie przemian strukturalnych w twardniejących materiałach cementowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Z. 6, 2006, S. 13-16.

10. A.R.Gachkevich, M.T.Solodjak, R.O.Iwas’ko, V.Ya.BoychukModeluvannja diji ėlėktromagnėtnogo pola na tėrmomechaničnu powėdinku dėformiwnych twėrdych til // Fizyko-Chimična Mėchanika Matėrialiw (Material Science) – 2009. – 45, № 1. – С. 43-54

11. B.Bozhenko, V.Boychuk, O.Hachkevych, M.Hachkevych, Z.Kasperski: Method of optimisation of heating treatment of glass-made piecewise-homogeneous shells of revolution with allowance for the temperature sensitivity of allowable stresses // Selected topics in mechanics of the inhomogeneous media. Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. 21 str. (artykul jest przyjęty do druku, po pozytywnej recenzji, planowane wydanie – kwiecień 2009)

Comments are closed.