Kwalifikacje

    Ukończone studia wyższe:

Uniwersytet Państwowy we Lwowie, Wydział Matematyczny,

Specjalność: Matematyka

    Daty uzyskania stopni naukowych:

Magister (kwalifikacja: Matematyk. Wykładowca) : czerwiec 1981 r., Uniwersytet Państwowy we Lwowie (Ukraina).

Kandydat nauk fizyczno-matematycznych, (odpowiednik polski – doktor nauk fizycznych) : 28 czerwca 1988 r., Instytut Naukowo-Badawczy Problemów Stosowanych Mechaniki i Matematyki Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

    Dyscyplina naukowa i specjalność

Mechanika – mechanika ciała odkształcalnego stałego.

Comments are closed.